Giỏ hàng

3 CÁCH TRUYỀN CẢM HỨNG LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN

3 CÁCH TRUYỀN CẢM HỨNG LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN

1️⃣ Có định hướng rõ ràng

Nếu nhân viên của bạn hiểu rõ cơ hội mà họ sẽ nhận được trong tương lai một cách cụ thể, tích cực, họ sẽ có thêm động lực để làm việc hăng say, hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu thay vì chỉ hoàn thành công việc được giao

2️⃣ Xây dựng niềm tin

Niềm tin được tạo dựng trong quá trình làm việc, khi giao tiếp với cấp dưới, dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Để tạo sự gắn kết, với vai trò là người quản lý, bạn nên dành thời gian tiếp xúc, nói chuyện trực tiếp với nhân viên, nhất quán trong suy nghĩ, hành động và luôn giữ lời hứa.

3️⃣Tạo cơ hội và trao thưởng cho nhân viên

Những người quản lý hiện đại sẽ tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, dự án mới, gặp gỡ khách hàng, đối tác để phát triển kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm.

🎁 Đồng thời, bạn cũng cần dành những món quà, khen thưởng cho nhân viên đạt kết quả làm việc tốt, như một lời động viên hoàn hảo để nhân viên yên tâm cống hiến.

Danh mục tin tức

Từ khóa